Oldalak

hétfő

Válasz az állásfoglalásra... avagy magyarázzuk ki magunkat.

A mélyen tisztelt MNASZ elnök úr válaszra méltatta a Start Autó Eger rally rendezőjét.
Laroco MSC
Veszprém

Lakatos Róbert elnök Úr részére

Tisztelt Lakatos Úr!

Megkeresésére válaszolva, az alábbiakban foglalom össze a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség és egyben a személyes álláspontomat:

Levelének kézhezvétele előtt sajnálattal tapasztaltam, hogy a levél elküldésének pillanatában elhelyezte - a személyesen nekem címzett - beadványát az interneten. Véleményem szerint ez nem megfelelő kommunikációs forma, nem a felmerült problémák megoldását célozza, és szeretném, ha a jövőben nem is ez lenne a gyakorlat.

Levelében azt írja, hogy Intéző Bizottság, a Sportszakmai Alelnök és az én nyilatkozataim között ellentmondás vél felfedezni. Egyértelműen jelzem, hogy az MNASZ Elnöksége, az MNASZ IB és annak vezetője valamint személyem teljes összhangban tevékenykedik, álláspontunk nem tartalmaz ellentmondást.

Első kérdésére válaszolva tájékoztatom, hogy az MNASZ Alapszabálya értelmében az Intéző Bizottság az MNASZ legmagasabb sportszakmai fóruma, mely szervezetnek jogában áll felülbírálni a hibás döntéseket. Ennek ellenére az IB nem utasította a rendezőt az időterv módosítására, hanem felkérte az RSB-t, hogy a lehetőségek figyelembevételével találjon megoldást - a rendezővel egyeztetve - hogy az Eger Rallyen biztosított legyen az első osztályú bajnokság rangjához méltó prioritása és a versenyzők részére a nem késő éjszakai befejezés. Véleményem szerint az Intéző Bizottság helyesen járt el, amikor az ORB és az ORB versenyzőinek érdekét képviselve megfogalmazta elvárásait. Erről - az RSB vezetőjének lemondását követően - az Intéző Bizottság vezetője írásban tájékoztatta Önt és egyértelműen azt fogalmazta meg, hogy a lehetőségek korlátai között kéri a verseny időtervének pontosítását. Tehát – válaszul második felvetésére - nem utasította, hogy változtasson, hanem kérte, hogy vizsgálja meg a változtatás lehetőségét.

Egyeztetve az IB vezetőjével és tagjaival, egyértelműen jelzem, hogy az IB a fenti kéréssel kapcsolatosan nem kíván büntetést kiszabni. Mint ahogy ez a korábbi években is megvalósult az MNASZ erre feljogosított szervezetei csak indokolt esetben és csak a szabályokban pontosan meghatározott formában szabtak ki büntetéseket és garantálom, hogy ez a továbbiakban sem fog megváltozni.

Harmadik, konkrét versenyrendezési kérdéseivel kapcsolatban nem tartom magamat kompetensnek. Ezeknek a kérdéseknek a legmegnyugtatóbb megoldására a szövetség szakembereinek a segítsége és a Laroco MSC 17 éves versenyrendezői tapasztalat nyújt garanciát.

Biztos vagyok abban, hogy a megoldandó kérdésekre az RSB, az RSB megbízott vezetője Botka Endre, és Ön - közösen - meg fogják találni a megfelelő megoldást. Mindezt mondom annak ismeretében, hogy az RTE elnökének is bírjuk a nyilatkozatát, melyben Ő is biztosította az MNASZ-t együttműködéséről és már le is tette alternatív javaslatát.

Tisztelt Lakatos Úr!

Remélem, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat a továbbiakban nem az interneten keresztül, hanem közvetlenül, személyesen fogjuk megtárgyalni. Én eddig is, és a továbbiakban is nyitott vagyok az észrevételek megvitatásában. Levelében azt írja, hogy Ön elkötelezett a hazai rallyesport irányában. Ebben senki nem kételkedik, hiszen ez biztosítja rendezvénye hosszú távú sikerességét. Viszont kérem, hogy Ön se kételkedjen abban, hogy az MNASZ, az MNASZ szervezetei és az MNASZ tisztségviselői is hasonlóképpen elkötelezettek. Amennyiben ezt kölcsönösen elfogadjuk, és ennek szellemében tevékenykedünk a továbbiakban, úgy biztos vagyok abban, hogy a későbbiekben is meg fogjuk találni a megoldást valamennyi felmerülő nehézségre. Mint az MNASZ elnöke, ismerem a szövetség több éve érvényben lévő Alapszabályában foglaltakat és feltételezem, hogy ezzel Ön sincs másképpen. Ennek, valamint az MNASZ és az FIA előírásaink szem előtt tartásával kötelességemnek érzem, hogy minden esetben az MNASZ Országos Bajnokságaink érdekeit tartsam szem előtt. Jelen esetben is ezt tettem, amikor megkerestem a problémával az RTE elnökét, akinek válasza - a mellékelt levél tanúsága szerint – egyértelműen együttműködő szándékú.

Bízva az összes elvárásnak megfelelő 2011. évi Eger Rallye sikeres lebonyolításában,

sporttársi üdvözlettel

Gyulay Zsolt elnök